Ouders

Diverse onderzoeken tonen aan dat kinderen meer gemotiveerd zijn, dat ze beter in hun vel zitten en dat leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. Ouderbetrokkenheid bestaat uit alles wat de ontwikkeling van kinderen en het kindcentrum ten goede komt. Alle kleine en grote dingen, voor anderen zichtbaar of alleen merkbaar.

Betrokkenheid vraagt om informatie-uitwisseling tussen het kindcentrum en ouders. Informatie van de over het leerproces en de organisatie en informatie van ouders over hun kind, maar ook over hoe zij het kindcentrum ervaren. Informatie-uitwisseling is tweeledig, vraag en aanbod. Betrokkenheid vraagt het tonen van belangstelling over en weer.

Op Kindcentrum Het Octaaf stellen we belangstelling en betrokkenheid zeer op prijs. We waarderen uw aanwezigheid bij activiteiten en uw helpende handen. Uw vragen, opmerkingen en feedback zorgen ervoor dat we ons onderwijs kunnen verbeteren.