Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan kunt u dit doorgeven via de app van school. Ook kunt u dit telefonisch doorgeven vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.