Mijn kind is leerling

Als ouder van ons kindcentrum blijft u van alle actuele zaken op de hoogte via het ouderportaal (Social Schools). Hier vindt u onder andere de volgende informatie:

  • Algemeen nieuws 
  • Nieuws uit de groepen 
  • De schoolkalender 
  • Het inplannen van oudergesprekken 
  • Afmelden bij ziekte 
  • Verlof aanvragen 

Ga naar www.socialschools.nl of installeer de app (social schools 3.0) op uw tablet of telefoon. Wij adviseren u om de app te installeren. Dit werkt prettiger. U weet dan ook zeker dat u spoedberichten gelijk ontvangt. Als u dit spoedbericht opent kunnen wij zien dat u het heeft gelezen. We vragen u om dat ook te doen. Dan weten wij wie het wel/niet heeft gelezen. Spoedberichten zullen we alleen sturen als het echt urgent is, bijvoorbeeld bij ziekte. 

U kunt het ouderportaal ook gebruiken om uw kind ziek te melden of verlof aan te vragen. Heeft de afwezigheid van uw kind te maken met corona, dan kunt u uitsluitend telefonisch uw kind afmelden. In het portaal bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om een korte vraag aan de leerkracht van uw kind te stellen. Het vervangt dus de e-mail. We willen u vragen om deze functie uitsluitend te gebruiken voor vragen die zich hiervoor lenen. Heeft u belangrijke inhoudelijke vragen dan kunt u die beter telefonisch stellen of een leerkracht even aanspreken bij het hek.