Ons team

Het team van Het Octaaf bestaat uit enthousiaste collega’s, die met elkaar werken aan goed en uitdagend onderwijs voor elk kind. Wij vinden het van essentieel belang dat elk kind met plezier leert en de juiste zorg en aandacht krijgt.
Naast de lesgevende taak heeft elke leerkracht ook een onderwijskundige taak. Het team is verdeeld in expertgroepen waarin ieder teamlid zich specialiseert in een vakgebied zoals taal, rekenen, lezen en spelling. Daarnaast functioneren er werkgroepen voor Engels, Profiel, Slimme middag, ICT en MI. Elke werkgroep draagt zorg voor de inhoudelijke en organisatorische vormgeving voor de hele school.

De leerkrachten zijn aan de volgende groepen gekoppeld:

Onderbouw:
Groep 1/2: juf Djenah en juf Natasja
 
Middenbouw:
Groep 3/4/5 A: juf Janneke en juf Linda
Groep 3/4/5 B: juf Jill en juf Cyrella
 
Bovenbouw:
Groep 6/7/8A: juf Betty en juf Triska
Groep 6/7/8B: juf Mylène en juf Triska

 

Onderwijsassistenten juf Tineke en juf Joanne en pedagogisch medewerker juf Karlijn ondersteunen in de groepen en worden de gymlessen van groep 3 t/m 8 verzorgd door onze vakleerkracht juf Rachel. Intern begeleider voor onze school is juf Inge.

Bij de BSO hebben we een vast team van medewerkers; juf Karlijn, juf Tanzin en juf Stefanie.