Sociale vaardigheden

Kinderen ontwikkelen zich het beste in een omgeving waar zij zich veilig en vertrouwd voelen. In ons Kindcentrum wordt bewust gewerkt aan het pedagogisch klimaat door middel van (groeps-) gesprek en spel. Onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt en er wordt een beroep op de eigen verantwoordelijkheid gedaan. Leerlingen worden uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken en gestimuleerd om deze oplossingen toe te passen. 

Leerkrachten investeren in relatie met kinderen, ze zijn nieuwsgierig om het kind beter te leren kennen. Leren kennen betekent de leerling beter begrijpen, en nog beter aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van de leerling. Dit is verweven met de principes van de Meervoudige Intelligentie, elk kind is knap. De leerkracht ziet het kind in z’n geheel en gaat uit van de sterke kanten van de leerling (matchen) om de minder sterke kanten uit te dagen (stretchen). 

Doen wat je zelf kunt en hulp vragen waar het nodig is geeft leerlingen de ruimte om zelf initiatief te nemen en zelf verantwoording te dragen. Leerlingen hebben inzicht in eigen kunnen en werken vanuit een intrinsieke motivatie. Zij zijn niet afhankelijk van de leerkracht maar weten dat de leerkracht er voor ze is wanneer ze hem/haar nodig hebben. Je mag het zelf doen en fouten maken mag, in de wetenschap dat de leerkracht je steunt en begeleidt bij je leerproces. 

Een duidelijke structuur geeft vrijheid, dit klinkt tegenstrijdig maar, is bij ons de dagelijkse praktijk. Wij hebben duidelijke basisregels die bij iedereen bekend zijn en waar een ieder zich aan moet houden om de school veilig en vriendelijk te houden. Wij zien regels als een middel en niet als een doel op zich. Leerkrachten voelen zich niet alleen maar verantwoordelijk voor “hun” leerling maar voor alle kinderen binnen het kindcentrum. Dat betekent dat elke leerkracht elke leerling aanspreekt en dat elke leerling bij elke leerkracht terecht kan. Wij belonen positief gedrag en corrigeren negatief gedrag. Leerlingen worden betrokken bij regels en afspraken en het doel van de regel moet voor iedereen duidelijk zijn. Deze structuur zetten we neer middels PBS (Positive Behaviour Support). 

PBS is een schoolbrede aanpak om kinderen door een positieve aanpak, goed gedrag te leren. Onze ervaring is dat een positieve leeromgeving de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Als team zijn wij enthousiast over PBS, we werken op schoolniveau bewust aan het stimuleren van positief gedrag. Zo oefenen de kinderen bijvoorbeeld goed gedrag bij de gedragslessen. Het is namelijk belangrijk dat leerlingen weten wat er van ze wordt verwacht: "Hoe ziet het goede gedrag eruit en welke afspraken zijn daarbij belangrijk?"