Sociale vaardigheden

Kinderen ontwikkelen zich het beste in een omgeving waar zij zich veilig en vertrouwd voelen. In ons Kindcentrum wordt bewust gewerkt aan het pedagogisch klimaat door middel van (groeps-) gesprek en spel. Onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt en er wordt een beroep op de eigen verantwoordelijkheid gedaan. Kinderen worden uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken en gestimuleerd om deze oplossingen toe te passen. 

Leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers (de professionals) investeren in relatie met kinderen, ze zijn nieuwsgierig om het kind beter te leren kennen. Leren kennen betekent het kind beter begrijpen, en nog beter aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Dit is verweven met de principes van de Meervoudige Intelligentie, elk kind is knap. De professional ziet het kind in z’n geheel en gaat uit van de sterke kanten van het kind (matchen) om de minder sterke kanten uit te dagen (stretchen). 

Doen wat je zelf kunt en hulp vragen waar het nodig is geeft kinderen de ruimte om zelf initiatief te nemen en zelf verantwoording te dragen. Kinderen hebben inzicht in eigen kunnen en werken vanuit een intrinsieke motivatie. Zij zijn niet afhankelijk van de professional maar weten dat hij/zij er voor ze is wanneer ze hem/haar nodig hebben. Je mag het zelf doen en fouten maken mag, in de wetenschap dat de professional je steunt en begeleidt bij je leerproces. 

Een duidelijke structuur geeft vrijheid, dit klinkt tegenstrijdig maar, is bij ons de dagelijkse praktijk. Wij hebben duidelijke basisregels die bij iedereen bekend zijn en waar een ieder zich aan moet houden om het kindcentrum veilig en vriendelijk te houden. Wij zien regels als een middel en niet als een doel op zich. De professionals voelen zich niet alleen maar verantwoordelijk voor “hun” leerling maar voor alle kinderen binnen het kindcentrum. Dat betekent dat elke professional elk kind aanspreekt en dat elke kind bij elke professional terecht kan. Wij belonen positief gedrag en corrigeren negatief gedrag. Kinderen worden betrokken bij regels en afspraken en het doel van de regel moet voor iedereen duidelijk zijn. Deze structuur zetten we neer middels PBS (Positive Behaviour Support). 

PBS is een kindcentrumbrede aanpak om kinderen door een positieve aanpak, goed gedrag te leren. Onze ervaring is dat een positieve omgeving de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Als team zijn wij enthousiast over PBS, we werken op kindcentrumniveau bewust aan het stimuleren van positief gedrag. Zo oefenen de kinderen bijvoorbeeld goed gedrag bij de gedragslessen. Het is namelijk belangrijk dat kinderen weten wat er van ze wordt verwacht: "Hoe ziet het goede gedrag eruit en welke afspraken zijn daarbij belangrijk?"