Onderwijs op het Octaaf

Het Octaaf is een levendig leerrijk kindcentrum waar kinderen met plezier leren en spelen. Wij staan voor persoonlijke aandacht en zorg voor elk kind. Een veilige krachtige leeromgeving en een goed pedagogisch klimaat vinden wij voorwaarden voor een goede ontwikkeling.

Elk kind is uniek betekent voor ons kindcentrum dat wij in ons aanbod rekening houden met verschillen. Elk kind is op verschillende manieren slim. Het team ziet in het gebruik maken van de sterke kanten van de kinderen om de gebieden die minder sterk ontwikkeld zijn te prikkelen en te ontwikkelen een mooie uitdaging! 

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door:

  • De kerndoelen, landelijk vastgesteld door de Inspectie van Onderwijs.
  • De christelijke identiteit. Het Octaaf is een open christelijk kindcentrum. De richtlijnen vanuit de Bijbel, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd, leiden ons in de omgang met elkaar en helpen ons om normen en waarden uit te dragen. Vanuit deze basis hebben wij een open blik voor andere religies en overtuigingen; een natuurlijke interesse hoe mensen vanuit verschillende overtuigingen leven. 
  • Meervoudige intelligentie (MI) De principes van MI geven ons handvaten om vorm te geven aan ons onderwijs. Het leerdoel staat centraal, de wijze van het bereiken van het leerdoel mag verschillen.
  • Positive Behaviour Support (PBS) Leerlingen ontwikkelen zich met plezier in een positief schoolklimaat. Schoolbreed hebben we onze waarden en bijbehorende gedragsverwachtingen beschreven. Samen werken we aan een veilig klimaat voor kinderen en leerkrachten.
  • Engels: we hebben aandacht voor het leren van de Engelse taal in groep 1 t/m 8. 
  • Instructies geven we graag aan kleine groepen. We werken met 5 kerngroepen in de onder-, midden- en bovenbouw. In de kerngroep staat het samen leren centraal. De dag wordt begonnen en afgesloten in deze vaste groep. Binnen een bouw werken we met flexibele groepen. Dit geeft ons de mogelijkheid om instructies aan kleine groepen te geven in het instructielokaal. Kinderen die op dat moment geen instructie volgen, werken in het zelfstandig werkenlokaal, onder begeleiding van een leerkracht en onderwijsassistent. 

Meer informatie kunt u lezen in onze  Kindcentrumgids