Ik zoek een basisschool

Het Octaaf is een levendig leerrijk kindcentrum waar kinderen met plezier leren en spelen. Wij staan voor persoonlijke aandacht en zorg voor elk kind. Een veilige krachtige leeromgeving en een goed pedagogisch klimaat vinden wij voorwaarden voor een goede ontwikkeling.

We geven dit vorm door te werken vanuit de uitgangspunten van PBS (Positive Behavior Support) en door te werken met flexibele groepen. Kinderen maken deel uit van een kerngroep met kinderen van verschillende leerjaren. Daarnaast krijgen ze in kleinere jaar- of niveaugroepen van ongeveer 15 kinderen instructies voor taal en rekenen. 

Elk kind is uniek. Dit betekent voor ons dat wij in ons aanbod rekening houden met verschillen. Elk kind is op verschillende manieren slim. Het team ziet in het gebruik maken van de sterke kanten van de kinderen om de gebieden die minder sterk ontwikkeld zijn te prikkelen en te ontwikkelen een mooie uitdaging!