Medezeggenschap

Wat doet de MR? 

De MR is betrokken bij het beleid en de ontwikkeling van de school. De MR vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten van onze school en bespreekt met de directie ontwikkeling van de school en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Allerlei schoolse zaken zoals de organisatie, de inzet van middelen, formatie, het schoolconcept etc. staan bij de MR op de agenda. De ontwikkelingen worden kritisch gevolgd, er wordt gekeken naar wat goed gaat en wat beter kan. De medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, stelt vragen en geeft instemming op onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. 

De MR voor ouders. 

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u een vraag of opmerking laat het ons weten! Ons mailadres is: mr.octaaf@ckcdrenthe.nl 

De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt o.a. via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. 

De MR bestaat uit 3 ouders en 2 teamleden: 

  • Marjolein Schurer , ouder (voorzitter) 

  • Bauke Wierda, ouder

  • Frens Meijerink, ouder 

  • Janneke Poelman, teamlid 

  • Betty Pauwels, teamlid   

Wat is het verschil met de oudercommissie? 

De MR en de oudercommissie (OC) spannen zich samen met het team in voor ons kindcentrum Het Octaaf. De oudercommissie bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. 

MR vergaderingen. 

De MR overlegt minimaal 6 keer per jaar. Naast de vaste agenda onderdelen wordt elke vergadering extra aandacht besteed aan een themaonderwerp. De MR vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal plaats op school. Wilt u een vergadering bijwonen laat het ons weten, dan informeren wij u over eventueel afwijkende tijden en locatie.  

Hoe kom je in de MR? 

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich zelf verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.