Kennismaken en aanmelden

Als dit de eerste kennismaking is met Kindcentrum het Octaaf, dan nodigen we u van harte uit voor een vrijblijvend bezoek aan onze school. U kunt met de directie een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u gericht vragen stellen over de school. U krijgt bovendien een rondleiding, zodat u zich een goed beeld kunt vormen van de sfeer op school en de inrichting van ons gebouw. De directie kan bepalen of een aanmeldformulier direct wordt meegegeven of dat een vervolgafspraak wordt gepland. In dit gesprek zal de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school verder verkend worden. De MIB-er kan bij dit gesprek worden uitgenodigd. Voordat een kind 4 jaar wordt, kan het een aantal dagdelen komen wennen. Afspraken hierover maakt u met de groepsleerkracht van groep 1.  

Door verhuizing en/of verandering van school stromen er ook tussentijds kinderen in. Hiervoor geldt dezelfde aanmeldingsprocedure als boven omschreven. De toeleverende school levert een onderwijskundig rapport aan. Met de gegevens hiervan kunnen wij ervoor zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.