Oudercommissie

De oudercommissie (OC) fungeert als klankbord en ondersteunt het team met het organiseren van diverse activiteiten binnen en buiten de school, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paaslunch, de avond-4-daagse en het afscheid van groep 8. Deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. De OC beheert de gelden die binnenkomen zoals de vrijwillige bijdragen van ouders en de financiële bijdragen voor schoolreis en het kamp van groep 8. 


De OC van onze school bestaat uit circa 10 ouders. Drie daarvan vormen het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester), de andere ouders zijn leden van de OC. We vergaderen 1x in de 6 weken. Tijdens deze vergaderingen is er ook een vast teamlid aanwezig. Elke vergadering worden er vaste agendapunten besproken en daarnaast hebben we het over de activiteiten die voorbereid moeten worden en evalueren we de activiteiten die al geweest zijn.

Alle leden kiezen in het begin van het schooljaar in welke commissies zij willen zitten,  bijvoorbeeld de sinterklaascommissie, de kerstcommissie of de paascommissie. 

Als u belangstelling heeft om de oudercommissie te versterken kunt u dat doorgeven door een mail te sturen naar voorzitter.oc.cbs.het.octaaf@gmail.com.  De voorzitter neemt dan contact met u op en nodigt u uit om eens een vergadering bij te wonen, zodat u zich een goed beeld kunt vormen.