Verlof aanvragen

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. Verlof kunt u aanvragen via het onderstaande verlofformulier, of via de app van Social Schools. 

Verlofaanvraag leerlingen formulier.pdf